Hög luft / High Air

2021

Installation view "Jag bor i en annan värld, men du bor ju i samma." Drömmare söder om Hallandsåsen, Kulturhus Ravinen, 2021

Photo credit: Youngjae Lih


Hög luft / High Air

2021

oil on canvas

122 x 104 cm

Installation view "Jag bor i en annan värld, men du bor ju i samma." Drömmare söder om Hallandsåsen, Kulturhus Ravinen, 2021

Photo credit: Youngjae Lih


Dimmans vän / Friend of The Haze

2021

Det röda / The Red

2021

oil on canvas

29,5 x 32 cm

Installation view Galleri Arnstedt, 2021

Photo credit: Peter Frie


Dimmans vän / Friend of The Haze

2021

oil on canvas

39 x 41 cm

En förvandling

2021

oil on canvas

41 x 44 cm

Dimmans vän / Friend of The Haze

2021

oil on canvas

140 x 100 cm

En förvandling

2021

oil on canvas

140 x 100 cm

Leken & Skuggans tunga / The Game and The Shadow's Tounge, 

2020

Installation view, Galleri Arnstedt, 2020

Photo credit: Peter frie


Installation view, Galleri Arnstedt, 2020

Photo credit: Peter frie


Installation view, Galleri Arnstedt, 2020

Photo credit: Peter frie


Leken / The Game

2020

oil on canvas

56 x 48 cm

Skuggans tunga / The Shadow's Tounge

2019

oil on linen

122 x 104 cm

Leken / The Game

2020

oil on linen

59 x 63,5 cm

Under stirret / During the Stare

2020

oil on canvas

104 x 122 cm

Gapet / The Mouth

2020

oil on canvas

104 x 122 cm

Det gäckande glappet /

The Mocking Gap,

2019

Ärvt leende / Inherited Smile

2019

oil on canvas

40 x 35 cm

Mist and Ooze

2019

oil on canvas

150 x 160 cm

150 x 135 cm

Hjärtativäggen / Heartinthewall

2019

oil on canvas

40 x 35 cm 

Det gäckande glappet / The Mocking Gap

2018

oil on canvas

175 x 135 cm

Trängd / Wedged in

2018

oil on canvas

58 x 46 cm

Legions hand / Legion´s Hand

2018

oil on canvas

80 x 105 cm

Om den bild som träder fram / About the Image that Appears

2018

oil on canvas

105 x 80 cm

To Live in Such A Place/

Scheele's Green,

2017

Clincher

2017

oil on canvas

122 x 104 cm

Installation view, Galleri Thomas Wallner, 2017


Installation view, Galleri Thomas Wallner, 2017


Relocation 

2017

oil on canvas

35 x 40 cm

Relocation 

2017

oil on canvas

35 x 40 cm

Scheele´s Green

2017

oil on canvas

38 x 45 cm